Деян Вълков 
Деян Вълков 
Твори предимно в жанровете стенопис и живопис. Характерно в творбите му е използването на смесени техники, органични материали, пигменти, пепел, сажди, лепила, хартия, маслени бои, акрил. 
Онник Каранфилян 
Онник Каранфилян 
Автор е на първата българска дигитална графика, отпечатана на хартия в лимитиран тираж от 20 броя. Участва в множество международни изложби, някои от които са в Япония, Белгия, Южна Африка, Южна Корея, Германия, Холандия, Турция и др. 
Атанас Хранов 
Атанас Хранов 
Работи в областта на пластичните изкуства и живописта, смесвайки органично жанровете. Характерни за автора материали са дърво, ръчна хартия, платно, бронз, сребро и полимерна мазилка върху метална конструкция. Автор е на над 60 самостоятелни изложби, участва в множество общи инициативи и кураторски проекти. 
Владимир Аврамов 
Владимир Аврамов 
Владимир Аврамов е завършил Националната художествена академия, специалност „Стенопис”. В момента е преподавател във факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Едновременно с това той ръководи творчески екип за сакрална стенопис и живопис.