Биография


Владимир Аврамов е завършил Националната художествена академия, специалност „Стенописи”. В момента е преподавател във факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Едновременно с това той ръководи творчески екип за сакрална стенопис и живопис. Под ръководството на Владимир Аврамов са проектирани и реализирани 32 църковни обекта в България, Русия и Гърция.
Притежава отличия на НХА и на Министерство на културата. През изминалата година получава три награди – почетна грамота на Ловчанска епархия, почетен медал на Московската патриаршия и юбилейна грамота „100 години Балканско-освободителна война”. Владимир Аврамов в член на  Съюза на българските художници  и на Организацията за пластични изкуства към ЮНЕСКО.

Владимир Аврамов